december 6, 2013

Uteplatser

Utbyggnad av Uteplats

Har du för avsikt att bygga en uteplats eller ändra en redan befintlig uteplats – antingen på balkongsida / framsida eller på baksida – ska du alltid kontakta styrelsen för avtal, ritningar och anvisningar. Nyttjanderättsavtal krävs alltid för uteplats (eftersom föreningens mark tas i anspråk) och signeras av dig som bostadsrättshavare och styrelsen. Innan nyttjanderättsavtalet signeras av styrelsen utför styrelsen besiktning av uteplatsen.

Nedan finner du aktuella anvisningar, ritningar och avtal gällande uteplats baksida.

Gällande utbyggd balkong / uteplats framsida se Balkong
Om du köper en bostadsrätt med befintlig uteplats ska ett nyttjanderättsavtal skrivas för att kunna få nyttjanderätt till uteplatsen. Avtalet signeras av dig som bostadsrättshavare och styrelsen efter besikting av styrelsen.

Läs igenom nedan dokument och kontakta styrelsen vid frågor.