november 20, 2013

Styrelsen

På stämman 2020 valdes den nya styrelsen.

Den består av ordförande Lennart Johannesson, vice ordförande Kristina Parnéus, sekreterare, Karl-Axel Jonsson och övriga ledamöter. Christer Austrell, Fredrik Gülich, Folke Larsson, Sara Dejene, Jenny Börlin-Andersson samt Mustafa Mahmoud Akbari. HSB´s representant Attila Kriss ingår som ledamot i styrelsen.

Varje helgfri måndag träffas styrelsen på Hjortronvägen 81 kl 18.30 – 19.00  

Du är hjärtligt välkommen!