november 20, 2013

Styrelsen

På stämman 2021 valdes den nya styrelsen.

Den består av ordförande Lennart Johannesson, vice ordförande Kristina Parnéus, sekreterare, Karl-Axel Jonsson , Christer Austrell, Jan Fjell, Folke Larsson, Sara Dejene, Jenny Börlin-Andersson samt Mustafa Mahmoud Akbari. HSB´s representant Hans Jansson ingår som ledamot i styrelsen.

Varje helgfri måndag träffas styrelsen på Hjortronvägen 81 kl 18.30 – 19.00  

Bild på ledamot Jan Fjell kommer.