mars 29, 2019

Stadgar

Stadgar i Brf Tibble, 2011 års normalstadgar är registrerade hos bolagsverket 2019-03-29

Varför har Brf Tibble gjort stadgerevision till 2011 års normalstadgar?

Alla texter åldras med tiden. De åldras i den bemärkelsen att samhället ständigt utvecklas, så som att lagar, språk och värderingar förändras. Därför måste bostadsrättsföreningar uppdatera stadgarna med jämna mellanrum. Det finns tre huvudskäl till 2011 års revision:

• Göra språket mer modernt och texterna mer lättbegripliga för medlemmarna

• Anpassa till aktuell lagstiftning och de förändade värderingar inom HSBs organisation

• Anpassa stadgar inom olika HSB nivåer till varandra

Stadgarna i en bostadsrättsförening är ett viktigt instrument för hur föreningen ska styras, där medlemmarna i bostadsrättsföreningen själva har möjlighet att påverka hur föreningen ska förvaltas. Stadgarna är därför viktiga för samtliga medlemmar i föreningen.

Styrelsen i Brf Tibble, april  2019

Normalstadgar-2011-