mars 9, 2017

Sopsortering

Matavfallssortering

På var och en av Brf Tibbles parkeringar finns två moloker (sopkärl) uppställda för föreningens medlemmar. Molokerna öppnas och låses med hjälp av portnyckeln. I den mindre kastar du matavfall (i speciella matavfallspåsar) och i den större kastar du restavfall (ej förpackningar som kastas i källsorteringscontainers).

Kolla på den här filmen så vet du vad som ska kastas var. Matavfallspåsar finns att hämta i styrelselokalen (månd kl 18:30-19:00) eller i entrén till tvättstugorna.