december 7, 2021

Senast tillagt eller ändrat.

11 januari 2022

Borttag av information om luftning av element/radiatorer på Hjortronvägen.

Tillagd om information att föreningslokalen på Rönnbärsvägen 21 håller stängt tills vidare.

7 januari 2022

Borttag av informationen av jul och nyårsstängt.

Tillagd information om var julgranar ska lämnas.

29 december 2021

Informationen om avstängt varmvatten 28 december är borttagen.

28 december 2021

Under ”Senaste nytt” inlagd information om avstängt varmvatten på grund av vattenläcka Hallonvägen 78-104

23 december 2021

TibbleNytt 3/2021 ligger under ”För Boende” – ”TibbleNytt och Runskriften”.

21 december 2021

Blanketten ”Anmälan installation av golvvärme” är inlagt på sidan om ”Blanketter och information” som ligger under fliken ”För boende”.

17 december 2021

Bild på Jan Fjell inlagd på styrelsesidan.

14 december 2021

I Senaste Nytt har information om avgiftshöjningen, värmen på Hallonvägen och att styrelselokalen håller stängt under jul och nyår, lagts in,

11 december 2021

Hsb-kontoret stänger pga smittspridning.

6 december 2021

Under rubriken ”För Boende” underrubrikerna ”Renovering” samt ”Blanketter och information” är följande blanketter nytillagda eller utbytta:

  • Anmälan installation av golvvärme
  • Begäran om ändring av lägenhet
  • Drift och skötselinformation efter reling