november 20, 2013

Renovering

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du ansöka hos bostadsrättsföreningens styrelse. Arbetet får ej påbörjas innan svar från styrelsen skriftligt medgivits. Läs informationen Regler för ändring i lägenhet

Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet ska lämnas ifylld till styrelsen.

Styrelsen håller öppet för föreningens medlemmar helgfria måndagar kl 18.30 – 19.00, Hjortronvägen 81.