augusti 6, 2017

Inför inflytt & avflytt

10:59:05 AM

Inför inflytt

 • Nycklar –> Lägenhetsnyckel som också går till lägenhetsförråd, entréport och vägbom är skyddad. Extra nyckel kan bara beställas från förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35

 

 • Tvättstugebricka –> Tvättstugebricka ska fås av säljaren till lägenheten. Saknas denna kan den beställs hos förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35, mot kostnad.

 

 • Inre fond –> Ansökan sker tillsammans med kvitto hos förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35. Glöm ej lägenhetsnummret! Vilket belopp den inre fonden uppgår till finns att läsa på månadsavierna som skickas ut. Kvittot får vara max 6 månader gammalt. Läs mer i boenderegler tidningen.

 

 • Boendekort parkering –> Ansöks om hos styrelsen, Hjortronvägen 81, helgfria måndagar 18:30 – 19:00.

 

 • Garageplats –> Kontakta förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35 om du önskar garageplats, kösystem finns.

 

 • Avfallshantering –> Moloker (stora tunnor) finns vid respektive parkering. Här sorterar vi matavfall (i den lilla) samt restavfall (i den stora). I containrar sorterar vi kartong, glas, metall, tidningar och plast. Mer info finns på hemsidan under Miljö.

 

 • Boenderegler –> Broschyr som delas ut till nyinflyttade, bra information till alla boende.

 

 • Renovering –> Före renovering, om du är osäker på vilka regler som gäller kontakta styrelsen. Vad som gäller regleras i föreningens stadgar och boenderegler.

 

 • Hemförsäkring –> Varje lägenhet måste ha en hemförsäkring, kontakta försäkringsbolag och jämför villkor och priser. Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen behövs ej då föreningen har tecknat detta för samtliga lägenheter i föreningen.

 

 • Nyttjanderätt –> Har du uteplats baksida eller framsida eller inglasad balkong krävs nyttjanderättsavtal som signeras mellan den boende och styrelsen. Läs mer på hemsidan under Uteplatser och Balkonger

Inför avflytt

 • Besiktning –>  Innan du säljer din lägenhet måste du kontakta förvaltaren, Hjortronvägen 35, för besiktning av lägenheten

 

 • Nycklar –> Nycklar till lägenheten ska överlämnas till köparen. Nycklar till entréport, vägbom och lägenhetsförråd (samma sorts nyckel) ska också överlämnas till köparen

 

 • Tvättstugebricka –> ska överlämnas till köparen (1 per lgh)

 

 • Boendekort parkering –> Återlämnas till styrelsen, Hjortronvägen 81

Styrelsen augusti 2017