december 6, 2013

Individuell Eldebitering

Brf Tibble tillämpar individuell elmätning, vilket innebär att varje lägenhet betalar för den el man förbrukar.

Information om el-pris och förbrukning meddelas kvartalsvis i samband med avisering om månadsavgiften.
Nuvarande el-avtal gäller till 31 december 2019.
Föreningen har tecknat ett nytt avtal med EON för perioden januari 2018 –  till december 2019.

Styrelsen för Brf Tibble