juni 16, 2016

Garage

Föreningen har 290 termogarageplatser. Plats kan hyras på HSB förvaltningskontor där man för kölista per gata samt för hela området. När en garageplats blir ledig erbjuds platsen först till den som köat längst på den gemensamma listan. Vill man inte ha den erbjudna garageplatsen på annan gata står man kvar i kön per gata.

När du hyr garage måste du följa vissa regler; Trivselregler garage