juli 14, 2021

Från Förvaltningen

Ny tidplan, från 21 september 2021, för kulvertbytet
Ny tidplan för kulvertbytet i föreningen hittar du här.

Nyckeltal
Föreningens nyckeltal för år 2020 hittar du här.
Observera att nyckeltalen för värme- och vattenkostnaderna inte är exakt jämförbara med andra föreningar eftersom kommunernas avgifter kan vara olika.

Kulvertbytet på Hjortronvägen
Nedan hittar du en uppskattad tidplan för kulvertbytet på Hjortronvägen. Observera att den kan ändras beroende på materialleveranser och/eller andra oförutsedda händelser.
Tidplanen för kulvertbytet på Hjortronvägen hittar du här.

Kulvertbytet på Hallon- och Rönnbärsvägen
Förprojekteringen för Hallonvägen påbörjas eventuellt i september/oktober 2021 och kulvertbytet tycks kunna starta någon gång under Mars/April 2022 och vara klart runt den sista oktober 2022.
Förprojekteringen för Rönnbärsvägen påbörjas eventuellt september/oktober 2022.
Observera att ovanstående tidsplaner är preliminära och kan ändras.
Det finns idag ingen tidplan för själva kulvertbytet på Rönnbärsvägen.

Renovering av din lägenhet
Information och instruktioner om renovering av din lägenhet hittar du här.