november 20, 2013

Färgval i Brf Tibble

Dessa färger gäller för utomhus miljö i Brf Tibble.

Vid målning av staket, vindskydd, balkongräcke, balkongväggar samt markis gäller följande:

Staket, vindskydd & balkongräcke:
– Skall laseras i mellanbrun lasyr. Se anvisningar uteplats baksida eller anvisningar utbyggd balkong / uteplats framsida

Balkongväggar: 
– Skall målas i vit, gul eller klargul färg.

Markis:
– Får uppsättas i färgerna gul och klargul i kombination med vitt (eller annan ljus färg) där denna utgör ca 50% av markisens yta. Enfärgade markiser är inte tillåtna.

Notera att för uteplats på såväl fram som baksida krävs nyttjanderättsavtal, se uteplats baksida och utbyggd balkong / uteplats framsida . Nyttjanderättsavtal krävs även för inglasning av balkong.

Styrelsen för Brf Tibble