november 20, 2013

Boenderegler

valkommen-till-brf-tibble

Till dig som bor i Brf Tibble vill vi ge dig information om vad det innebär att bo i en bostadsrätt.

Styrelsen har tillsammans med er boende tagit fram boenderegler. Reglerna är till för att följas så att vi får ett trivsamt boende tillsammans. Observera att parkeringsavgifterna som står under Boendereglernas avsnitt Parkering är ändrade. Observera också att telefonnumret till AimoPark är 0771-96 90 06. De nya avgifterna hittar du här. Boendereglerna hittar du här.

Till grund för boendereglerna ligger stadgarna som är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Föreningens stadgar är registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Föreningens stadgar hittar du här.

Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare beskrivs på ett sammanfattande här.