november 20, 2013

Balkonger

Utbyggnad av balkong eller inglasning av balkong

Har du för avsikt att bygga ut din balkong (våning 1/bv) eller glasa in din balkong (våning 2 & 3) skall du alltid läsa igenom de avtal, ritningar och anvisningar som gäller.

Utbyggnad av balkong:

Läs nedanstående Anvisningar gällande utbyggd balkong / uteplats framsida.
Läs även igenom det avtal som du och styrelsen ska signera.

Inglasning:

Läs igenom avtalet gällande inglasning av balkong.
Observera att avtalet även ska undertecknas av företaget som installerat inglasningen, utöver dig som bostadsrättshavare och styrelsen. Giltigt registreringsbevis ska bifogas avtalet.

Om du övertar en befintlig utbyggd balkong eller inglasning i samband med köp av bostadsrätt ska du skriva ett övertagandeavtal. Se nedan.