juni 7, 2015

Andrahandsupplåtelse

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet (s.k. andrahandsupplåtelse) ska du ansöka om styrelsens godkännande. Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

Föreningen godkänner uthyrning i andra hand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även “provboende” på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden för tillstånd att hyra ut din lägenhet är ett år.

Din ansökan vill vi ha skriftligen. Blankett för ansökan om 2:a handsuthyrning (dvs andrahandsupplåtelse) finns under länken här nedan. Du lämnar den till förvaltningskontoret, Hjortonvägen 35, Kungsängen. Styrelsen kommer att behandla din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden.

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan alltså komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Från 1 januari 2016 tar föreningen ut en avgift vid andrahandsupplåtelse.

Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse