BRF TIBBLE - Den natursköna föreningen med närhet till allt

Nyheter

Information till alla boende

Senaste nytt

Sidan är uppdaterad 8 oktober 2021

Garageplats
Ny rutin för att ställa sej i kö för att få garageplats.
Se ”Frågor och svar” under menyn ”För boende.

Föreningslokalen Rönnbärsvägen 21
Från och med 1 oktober 2021 kommer föreningslokalen på Rönnbärsvägen 21 att hållas öppen för boende att boka.
Observera att lokalen lånas i rådande tillstånd ut till enbart en boende per helg.

Kulvertbytet
Ny tidplan för kulvertbytet hittar du i menyn ”Från Förvaltningen”.

Förvaltningskontoret
Förvaltningskontoret på Hjortronvägen 35 öppnar åter den 27 oktober 2021. Vid akuta ärenden kan du ringa dit, 010-4421390, och boka tid för besök.

Om bokning av tvättstuga.
Under rubriken För boende – Tvättstugor hittar du ny information för inloggning till tvättstuga på webben

Tvättstugor
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att det inte är tillåtet för boende att tvätta annan tvätt än sin egen. Det är alltså förbjudet att tvätta släktingars eller goda vänners tvätt.

Parkeringsavgift
Observera att uppgiften om avgiften för parkering som står i Boenderegler har ändrats.

Skadegörelse
Under fredagen den 14 maj vandaliserades tvättstugan på Hallonvägen 70. Ett fönster har plockats ner, hjärtstartaren är förstörd och det har sparkats hål i väggen. Vi ber er som har information om vilka som gjort detta eller som har bevittnat händelsen att kontakta styrelsen. Vi träffas måndagar 18.30-19.00 i styrelselokalen på Hjortronvägen 81 eller använd ”Kontakta oss” ovan.

Vattenlarm
Vi är nu på gång med att installera vattenlarm i föreningens lägenheter på bottenplan. Stockholms rörservice kommer att hinna Hjortronvägen och Rönnbärsvägen i år. Start på Hjortronvägen under vecka 23.. Hallonvägen planerar vi in under våren 2022.
Mer information finns på anslagstavlorna i berörda trapphus.

Om kulvertbyte i föreningen.
Vecka 16 börjar Stockpipe med bytet av våra kall- och varmvattenledningar
i marken.
De börjar på Hjortronvägen 89-115.
Mer information hittar du här.

Fel telefonnummer.
Som ni kanske märkt har Aimopark uppgett felaktigt telefonnummer i den senaste informationen om parkering och parkeringsavgifter. Aimo park kommer att sätta upp information i trapphusen med rätt telefonnummer.
Rätt telefonnummer till Aimopark är 0771-969006.

Information om renoveringar.
Informationen om renoveringar är omarbetad. Du hittar informationen under ”För boende – Renovering”.

Nya regler för betalning av parkering.
Nya regler för betalning av parkering på föreningens parkeringsplatser gäller från 1 juni 2021. Ytterligare information finns på sidan ”För boende- Parkering”

Viktig information gällande bokning av tvättstugan.
Det är förändringar i både den mobila applikationen och länken till webbokningen. För er som använder appen gäller att ni ska logga in via websidan igen och generera en ny QRkod. Samtliga inloggningar är samma som tidigare.

Bastun
Efterfrågan på bastutider har drastiskt minskat. I dagsläget är det inte ens en handfull boende som önskar tillgång till bastun. Detta i kombination att lokalen är ett alternativ till att användas som kontor till den entreprenör som kommer att arbeta med byte av föreningens kulvertbyte har styrelsen beslutat att hålla basun stängd från och med den 1 januari 2021.

Covid 19
Coronan, ökar sina ansträngningar att erövra Sverige. För att hindra detta, åtminstone för att försöka hindra, kommer samlingslokalerna på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21 hållas stängda en tid framöver och således inte vara tillgängliga för föreningens medlemmar.
Dessutom är det framöver endast två styrelsemedlemmar som träffas på måndagar mellan 18.30 – 19.00.
Vid eventuell kö släpps boende i förening in en och en i lokalen för att träffa styrelsen medan kön väntar utanför.

Utbyggnad
På stämman 2020 bestämdes hur balkong, på framsidan, och uteplats, på baksidan, ska byggas ut. Dessa ritningar finner ni under ”Boende-balkong” respektive ”Boende-Uteplats.

Källsortering
Som ni märkt har källsorteringen på Rönnbärsvägen flyttats. Den finns nu på parkeringen intill Kungsängens idrottsplats, Västra Rydsvägen 158..

Covid 19
Eftersom det enligt folkhälsomyndigheten just nu är hög risk för spridning av covid-19 så har HSB Stockholm tagit beslutet att stänga alla kontor för besökare tillsvidare..
Telefontiderna kommer att vara öppna som vanligt.

Inglasning
Blanketterna för avtal ”Inglasning av balkong” samt ”Övertagande av redan inglasad balkong” är ändrade.. Ni hittar dessa på samma ställe som de gamla låg, dvs. längst ned på sidan ”För boende – Balkonger”.

Låsta portar
Föreningens portar till trapphusen hålls låsta från klockan 18.00. Detta gäller året om.

Bygglov
Föreningen ansöker inte längre om bygglov för inglasning av balkong. Det åligger den boende att själv ansöka om bygglov hos kommunen.

Namnlappar
Som tidigare meddelats i Runskriften är det inte tillåtet att sätta en tejp/klisterlapp med namn på lägenhetsdörrar. Därför kommer den namnlapp som du/ni satt upp på er dörr tas bort
. Om du hyr i andrahand, eller om du har blivit sambo, är det viktigt att du kontaktar Irene på HSBkontoret på Tel: 010-442 13 90. Likaså meddelar du om du har inneboende. Då sätter HSB namn på namnskylten.

Parkeringsbolag
Q-Park har blivit uppköpt av det japanska företaget Sumitomo Corporation och byter namn till Aimo Park.
Observera att avgift för mc ska erläggas från och med 1 juni 2021. Avgiften är densamma som för bil.

Tvättstugor
Instruktioner hur man bokar tvättstuga via nätet och med mobiltelefon hittar ni under fliken För boende – Tvättstugor.

Anonyma medelanden
På förekommen anledning vill styrelsen återigen påpeka att önskemål, synpunkter och klagomål inte tas i beaktande om de inte är tydligt underskrivna med namn och kontaktuppgifter. DVS ingen hänsyn tas till anonyma meddelanden.

Tvättstugor
Hämta gärna ut er tvättstugetagg om ni inte redan gjort det, Taggarna gör att man kan komma in och använda hjärtstartarna när det behövs samt hämta matavfallspåsar.