BRF TIBBLE - Den natursköna föreningen med närhet till allt

Nyheter

Information till alla boende

Senaste nytt

Sidan är uppdaterad 16 juni 2022.
Här kan du se vad som senast är tillagt/ändrat.

Laddstolpar
Är du intresserad av eller kommer vara i behov av att kunna ladda din bil på parkeringen?
Skicka då ett mejl till styrelsen@boitibble.se
eller använd kontaktformuläret.
Ange ditt namn, din adress och lägenhetens tresiffriga lägenhetsnummer.
Glöm inte att ange ”laddstolpe”.

Högväxande buskar i området.
Här kan du läsa om buskar som tas bort

. Besiktning av uteplatser.
Styrelsen kommer att under sommaren 2022 besikta alla utbygda baksidor/uteplatser.
Styrelsen kommer att fokusera främst på höga träd och buskar.

INBROTT
I helgen. 10-11 april, skedde ett inbrott i en av Stockpipes containers på Hallonvägen.
Tjuvarna som gissningsvis har sonderat innan bröt upp en container och kom över bland annat kopparrör och mässingsventiler till ett värde av en miljon kronor.
Har du iakttagit något anmärkningsvärt vid tidpunkten för inbrottet kontakta Christer Käck på Stockpipe,
tel 076-072 54 80.

Om råttor.
Nomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna.
Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet.
Lägg därför inte ut
fågelfrön för att mata fåglarna.


AIMOpark och kontrollavgifter.
Observera att Aimopark skriver ut kontrollavgift om en bil står på gården utan aktivitet under sex minuter.
Tänk också på att parkeringsvakterna har tjänstemannaskydd.

Försäkringsbolag.
Föreningen har bytt försäkringsbolag.
Vårt nuvarande försäkringsbolag är Protector,
https://protectorforsakring.se/
Kom ihåg att anmäla till Protector om du behöver nyttja din Bostadsrättförsäkring.

Kulvertbyte på Hallonvägen.
Information under Från Förvaltningen.

Fönstertittare i Tibble.
Här läser du mer.
Vid iakttagelser ring polisen 11414
om akut 112.
Ju fler iakttagelser som lämnas underlättas polisens arbete.

Hsbs förvaltningskontor.
på Hjortronvägen 35 har öppnat för föreningens boende.
Öppettider
Måndagar: Stängt
Tisdag-Onsdag: 09.00-11.30
Torsdag: 13.00-18.00
15/5 – 15/9 13.00-16.00
Fredagar: stängt
Telefontid.
Måndagar: 08.00-16.30
15/5-15/9 08.00-16.00
Tisdag-onsdag: 08.00-16:30
15/5-15/9 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-18.00
Fredagar: 08.00-16.30
15/5-15/9 08.00-16.00

Fönstertittare i Tibble.
Här läser du mer.

El från Eon.
Föreningen har sedan tidigare ett tecknat, kollektivt avtal med Eon om elförsörjningen till våra bostäder.
Varje lägenhet är ansluten till egen elmätare. Kostnaden för lägenhetens elförbrukning aviseras på månadsavin för nästkommande tremånadersperiod,

Föreningslokalen på Rönnbärsvägen 21.
Eftersom restriktionerna som gäller Covid släpps den 9 februari öppnar lokalen Rönnbärsvägen 21 igen.
Den går således att boka från och med måndag 14 februari 2022.

Hsb kontoret.
På grund av ökad smittspridning kommer kontoret Hjortronvägen 35 hålla stängt..
Bokade besök gäller,
Ring 010-4421390 för bokning.

Sprickbildningar i fasaden Hjortronvägen 97 – 101.
Här hittar du mer information.

Olåsta garageportar.
Stölder har skett från garage på Rönnbärsvägen. Styrelsen påminner om att regelbundna kontroller av garageportar sker. Första gången en olåst garageport upptäcks föranleder detta till en anmodan om rättelse. Andra gången samma garageport påträffas olåst sker en uppsägning av nämnda garage.

Garageplats
Ny rutin för att ställa sej i kö för att få garageplats.
Se ”Frågor och svar” under menyn ”För boende.

Kulvertbytet
Ny tidplan för kulvertbytet hittar du i menyn ”Från Förvaltningen”.

Om bokning av tvättstuga.
Under rubriken För boende – Tvättstugor hittar du ny information för inloggning till tvättstuga på webben

Tvättstugor
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att det inte är tillåtet för boende att tvätta annan tvätt än sin egen. Det är alltså förbjudet att tvätta släktingars eller goda vänners tvätt.

Parkeringsavgift
Observera att uppgiften om avgiften för parkering som står i Boenderegler har ändrats.

Vattenlarm
Vi är nu på gång med att installera vattenlarm i föreningens lägenheter på bottenplan. Stockholms rörservice kommer att hinna Hjortronvägen och Rönnbärsvägen i år. Start på Hjortronvägen under vecka 23.. Hallonvägen planerar vi in under våren 2022.
Mer information finns på anslagstavlorna i berörda trapphus.

Fel telefonnummer.
Som ni kanske märkt har Aimopark uppgett felaktigt telefonnummer i den senaste informationen om parkering och parkeringsavgifter. Aimo park kommer att sätta upp information i trapphusen med rätt telefonnummer.
Rätt telefonnummer till Aimopark är 0771-969006.

Information om renoveringar.
Informationen om renoveringar är omarbetad. Du hittar informationen under ”För boende – Renovering”.

Nya regler för betalning av parkering.
Nya regler för betalning av parkering på föreningens parkeringsplatser gäller från 1 juni 2021. Ytterligare information finns på sidan ”För boende- Parkering”

Viktig information gällande bokning av tvättstugan.
Det är förändringar i både den mobila applikationen och länken till webbokningen. För er som använder appen gäller att ni ska logga in via websidan igen och generera en ny QRkod. Samtliga inloggningar är samma som tidigare.

Bastun
Efterfrågan på bastutider har drastiskt minskat. I dagsläget är det inte ens en handfull boende som önskar tillgång till bastun. Detta i kombination att lokalen är ett alternativ till att användas som kontor till den entreprenör som kommer att arbeta med byte av föreningens kulvertbyte har styrelsen beslutat att hålla basun stängd från och med den 1 januari 2021.

Utbyggnad
På stämman 2020 bestämdes hur balkong, på framsidan, och uteplats, på baksidan, ska byggas ut. Dessa ritningar finner ni under ”Boende-balkong” respektive ”Boende-Uteplats.

Källsortering
Som ni märkt har källsorteringen på Rönnbärsvägen flyttats. Den finns nu på parkeringen intill Kungsängens idrottsplats, Västra Rydsvägen 158.

Inglasning
Blanketterna för avtal ”Inglasning av balkong” samt ”Övertagande av redan inglasad balkong” är ändrade.. Ni hittar dessa på samma ställe som de gamla låg, dvs. längst ned på sidan ”För boende – Balkonger”.

Låsta portar
Föreningens portar till trapphusen hålls låsta från klockan 18.00. Detta gäller året om.

Bygglov
Föreningen ansöker inte längre om bygglov för inglasning av balkong. Det åligger den boende att själv ansöka om bygglov hos kommunen.

Namnlappar
Som tidigare meddelats i Runskriften är det inte tillåtet att sätta en tejp/klisterlapp med namn på lägenhetsdörrar. Därför kommer den namnlapp som du/ni satt upp på er dörr tas bort
. Om du hyr i andrahand, eller om du har blivit sambo, är det viktigt att du kontaktar Irene på HSBkontoret på Tel: 010-442 13 90. Likaså meddelar du om du har inneboende. Då sätter HSB namn på namnskylten.

Tvättstugor
Instruktioner hur man bokar tvättstuga via nätet och med mobiltelefon hittar ni under fliken För boende – Tvättstugor.

Anonyma medelanden
På förekommen anledning vill styrelsen återigen påpeka att önskemål, synpunkter och klagomål inte tas i beaktande om de inte är tydligt underskrivna med namn och kontaktuppgifter. DVS ingen hänsyn tas till anonyma meddelanden.

Tvättstugor
Hämta gärna ut er tvättstugetagg om ni inte redan gjort det, Taggarna gör att man kan komma in och använda hjärtstartarna när det behövs samt hämta matavfallspåsar.