BRF TIBBLE - Den natursköna föreningen med närhet till allt

Nyheter

Information till alla boende

Senaste nytt

Sidan är uppdaterad 24 november 2021

Elementen/radiatorerna Hjortronvägen 59-103.
Under torsdagen den 25 november kommer Stockpipe att påbörja hjälpen med att i de översta våningarna lufta elementen/radiatorerna på nämnda gator. Till de lägenheter där de inte kommer in, lämnar Stockpipe en lapp med kontaktuppgifter för överenskommelse om luftning vid ett senare tillfälle.

Sprickbildningar i fasaden Hjortronvägen 97 – 101.
Här hittar du mer information.

Olåsta garageportar.
Stölder har skett från garage på Rönnbärsvägen. Styrelsen påminner om att regelbundna kontroller av garageportar sker. Första gången en olåst garageport upptäcks föranleder detta till en anmodan om rättelse. Andra gången samma garageport påträffas olåst sker en uppsägning av nämnda garage.

Eon borrar i berget.
I berget bakom Hjortronvägen 103-115 borrar Eon i berget.
Här hittar du en kort information som styrelsen fått.
Observera att detta arbete inte är förenat med bytet av kulvertar som sker inne på gårdarna utan är ett av Eon helt fristående arbete.

Garageplats
Ny rutin för att ställa sej i kö för att få garageplats.
Se ”Frågor och svar” under menyn ”För boende.

Föreningslokalen Rönnbärsvägen 21
Från och med 1 oktober 2021 kommer föreningslokalen på Rönnbärsvägen 21 att hållas öppen för boende att boka.
Observera att lokalen lånas i rådande tillstånd ut till enbart en boende per helg.

Kulvertbytet
Ny tidplan för kulvertbytet hittar du i menyn ”Från Förvaltningen”.

Förvaltningskontoret
Förvaltningskontoret på Hjortronvägen 35 öppnar åter den 27 oktober 2021. Vid akuta ärenden kan du ringa dit, 010-4421390, och boka tid för besök.

Om bokning av tvättstuga.
Under rubriken För boende – Tvättstugor hittar du ny information för inloggning till tvättstuga på webben

Tvättstugor
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att det inte är tillåtet för boende att tvätta annan tvätt än sin egen. Det är alltså förbjudet att tvätta släktingars eller goda vänners tvätt.

Parkeringsavgift
Observera att uppgiften om avgiften för parkering som står i Boenderegler har ändrats.

Skadegörelse
Under fredagen den 14 maj vandaliserades tvättstugan på Hallonvägen 70. Ett fönster har plockats ner, hjärtstartaren är förstörd och det har sparkats hål i väggen. Vi ber er som har information om vilka som gjort detta eller som har bevittnat händelsen att kontakta styrelsen. Vi träffas måndagar 18.30-19.00 i styrelselokalen på Hjortronvägen 81 eller använd ”Kontakta oss” ovan.

Vattenlarm
Vi är nu på gång med att installera vattenlarm i föreningens lägenheter på bottenplan. Stockholms rörservice kommer att hinna Hjortronvägen och Rönnbärsvägen i år. Start på Hjortronvägen under vecka 23.. Hallonvägen planerar vi in under våren 2022.
Mer information finns på anslagstavlorna i berörda trapphus.

Om kulvertbyte i föreningen.
Vecka 16 börjar Stockpipe med bytet av våra kall- och varmvattenledningar
i marken.
De börjar på Hjortronvägen 89-115.
Mer information hittar du här.

Fel telefonnummer.
Som ni kanske märkt har Aimopark uppgett felaktigt telefonnummer i den senaste informationen om parkering och parkeringsavgifter. Aimo park kommer att sätta upp information i trapphusen med rätt telefonnummer.
Rätt telefonnummer till Aimopark är 0771-969006.

Information om renoveringar.
Informationen om renoveringar är omarbetad. Du hittar informationen under ”För boende – Renovering”.

Nya regler för betalning av parkering.
Nya regler för betalning av parkering på föreningens parkeringsplatser gäller från 1 juni 2021. Ytterligare information finns på sidan ”För boende- Parkering”

Viktig information gällande bokning av tvättstugan.
Det är förändringar i både den mobila applikationen och länken till webbokningen. För er som använder appen gäller att ni ska logga in via websidan igen och generera en ny QRkod. Samtliga inloggningar är samma som tidigare.

Bastun
Efterfrågan på bastutider har drastiskt minskat. I dagsläget är det inte ens en handfull boende som önskar tillgång till bastun. Detta i kombination att lokalen är ett alternativ till att användas som kontor till den entreprenör som kommer att arbeta med byte av föreningens kulvertbyte har styrelsen beslutat att hålla basun stängd från och med den 1 januari 2021.

Utbyggnad
På stämman 2020 bestämdes hur balkong, på framsidan, och uteplats, på baksidan, ska byggas ut. Dessa ritningar finner ni under ”Boende-balkong” respektive ”Boende-Uteplats.

Källsortering
Som ni märkt har källsorteringen på Rönnbärsvägen flyttats. Den finns nu på parkeringen intill Kungsängens idrottsplats, Västra Rydsvägen 158.

Inglasning
Blanketterna för avtal ”Inglasning av balkong” samt ”Övertagande av redan inglasad balkong” är ändrade.. Ni hittar dessa på samma ställe som de gamla låg, dvs. längst ned på sidan ”För boende – Balkonger”.

Låsta portar
Föreningens portar till trapphusen hålls låsta från klockan 18.00. Detta gäller året om.

Bygglov
Föreningen ansöker inte längre om bygglov för inglasning av balkong. Det åligger den boende att själv ansöka om bygglov hos kommunen.

Namnlappar
Som tidigare meddelats i Runskriften är det inte tillåtet att sätta en tejp/klisterlapp med namn på lägenhetsdörrar. Därför kommer den namnlapp som du/ni satt upp på er dörr tas bort
. Om du hyr i andrahand, eller om du har blivit sambo, är det viktigt att du kontaktar Irene på HSBkontoret på Tel: 010-442 13 90. Likaså meddelar du om du har inneboende. Då sätter HSB namn på namnskylten.

Parkeringsbolag
Q-Park har blivit uppköpt av det japanska företaget Sumitomo Corporation och byter namn till Aimo Park.
Observera att avgift för mc ska erläggas från och med 1 juni 2021. Avgiften är densamma som för bil.

Tvättstugor
Instruktioner hur man bokar tvättstuga via nätet och med mobiltelefon hittar ni under fliken För boende – Tvättstugor.

Anonyma medelanden
På förekommen anledning vill styrelsen återigen påpeka att önskemål, synpunkter och klagomål inte tas i beaktande om de inte är tydligt underskrivna med namn och kontaktuppgifter. DVS ingen hänsyn tas till anonyma meddelanden.

Tvättstugor
Hämta gärna ut er tvättstugetagg om ni inte redan gjort det, Taggarna gör att man kan komma in och använda hjärtstartarna när det behövs samt hämta matavfallspåsar.