BRF TIBBLE - Den natursköna föreningen med närhet till allt

Nyheter

Information till alla boende

Senaste nytt

Hemsidan är under omarbete

Sidan är uppdaterad 24 juli 2021


Rönnbärsvägen 21
Från och med den 28 augusti 2021 är lokalen Rönnbärsvägen 21 öppen för boende att boka igen

Parkeringsavgift
Observera att uppgiften om avgiften för parkering som står i Boenderegler har ändrats.

Sommarledigt
Styrelsen tar sommarledigt och träffas åter i styrelselokalen, Hjortronvägen 81, den 16 augusti 2021.

SKADEGÖRELSE
Under fredagen den 14 maj vandaliserades tvättstugan på Hallonvägen 70. Ett fönster har plockats ner, hjärtstartaren är förstörd och det har sparkats hål i väggen. Vi ber er som har information om vilka som gjort detta eller som har bevittnat händelsen att kontakta styrelsen. Vi träffas måndagar 18.30-19.00 i styrelselokalen på Hjortronvägen 81 eller använd “Kontakta oss” ovan.

Vattenlarm
Vi är nu på gång med att installera vattenlarm i föreningens lägenheter på bottenplan. Stockholms rörservice kommer att hinna Hjortronvägen och Rönnbärsvägen i år. Start på Hjortronvägen under vecka 23.. Hallonvägen planerar vi in under våren 2022.
Mer information finns på anslagstavlorna i berörda trapphus.

Om kulvertbyte i föreningen.
Vecka 16 börjar Stockpipe med bytet av våra kall- och varmvattenledningar
i marken.
De börjar på Hjortronvägen 89-115.
Mer information hittar du här.

Fel telefonnummer.
Som ni kanske märkt har Aimopark uppgett felaktigt telefonnummer i den senaste informationen om parkering och parkeringsavgifter. Aimo park kommer att sätta upp information i trapphusen med rätt telefonnummer.
Rätt telefonnummer till Aimopark är 0771-969006.

Information om renoveringar.
Informationen om renoveringar är omarbetad. Du hittar informationen under “För boende – Renovering”.

Nya regler för betalning av parkering.
Nya regler för betalning av parkering på föreningens parkeringsplatser gäller från 1 juni 2021. Ytterligare information finns på sidan “För boende- Parkering”

Angående felaktiga avgiftsavier.
Ni som fått felaktiga avgiftsavier för april, maj och juni kan bortse från dessa. Nya avier kommer, om det inte redan skett, skickas ut,
Ni som redan betalat för mycket på de felaktiga avierna kan antingen få beloppet krediterat på kommande faktura eller få beloppet återbetalat.
Ring Irene Benyamin på 010-442 13 90 för åtgärd.

Tvättstugan Hallonvägen 18
Det nya golvet kommer att läggas in mellan den 15/3 till och med den 26/3. Under denna period så kommer tvättstugan Hallonvägen 18 att vara stängd för boende. Boende på Hallonvägen 2-48 kommer under denna perioden tillfälligt kunna boka och tvätta i Tvättstugan på Hallonvägen 70.

Viktig information gällande bokning av tvättstugan.
Det är förändringar i både den mobila applikationen och länken till webbokningen. För er som använder appen gäller att ni ska logga in via websidan igen och generera en ny QRkod. Samtliga inloggningar är samma som tidigare.

Efterfrågan på bastutider har drastiskt minskat. I dagsläget är det inte ens en handfull boende som önskar tillgång till bastun. Detta i kombination att lokalen är ett alternativ till att användas som kontor till den entreprenör som kommer att arbeta med byte av föreningens kulvertbyte har styrelsen beslutat att hålla basun stängd från och med den 1 januari 2021.

Covid 19, Coronan, ökar sina ansträngningar att erövra Sverige. För att hindra detta, åtminstone för att försöka hindra, kommer samlingslokalerna på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21 hållas stängda en tid framöver och således inte vara tillgängliga för föreningens medlemmar.
Dessutom är det framöver endast två styrelsemedlemmar som träffas på måndagar mellan 18.30 – 19.00.
Vid eventuell kö släpps boende i förening in en och en i lokalen för att träffa styrelsen medan kön väntar utanför.

På stämman i år, 2020, bestämdes hur balkong, på framsidan, och uteplats, på baksidan, i förekommande fall ska byggas ut. Dessa ritningar finner ni under “Boende-balkong” respektive “Boende-Uteplats.

Som ni märkt har källsorteringen på Rönnbärsvägen flyttats. Den finns nu på parkeringen intill Kungsängens idrottsplats, Västra Rydsvägen 158..

Eftersom att det enligt folkhälsomyndigheten just nu är hög risk för spridning av covid-19 så har HSB Stockholm tagit beslutet att stänga alla kontor för besökare tillsvidare från och med i dag.
Telefon tiderna kommer att vara öppna som vanligt.

Blanketterna för avtal “Inglasning av balkong” samt “Övertagande av redan inglasad balkong” är ändrade.. Ni hittar dessa på samma ställe som de gamla låg, dvs. längst ned på sidan “För boende – Balkonger”.

Föreningens portar till trapphusen kommer inom en snar framtid att hållas låsta från klockan 18.00. Detta kommer att gälla året om.

Föreningen ansöker inte längre om bygglov för inglasning av balkong. Det åligger den boende att själv ansöka om bygglov hos kommunen.

Som tidigare meddelats i Runskriften är det inte tillåtet att sätta en tejp/klisterlapp med namn på lägenhetsdörrar. Därför kommer den namnlapp som du/ni satt upp på er tas bort
. Om du hyr i andrahand, eller om du har blivit sambo, är det viktigt att du kontaktar Irene på HSBkontoret på Tel: 010-442 13 90. Likaså meddelar du om du har inneboende. Då sätter HSB namn på namnskylten.

Q-Park har blivit uppköpt av det japanska företaget Sumitomo Corporation och byter namn till Aimo Park.
Styrelsen återkommer med mer information.

Observera att avgift för mc ska erläggas. Avgiften idag är densamma som för bil. Avgift för mc behöver inte erläggas förrän det är möjligt att registrera boendeparkering i Aimos (fd Q-Park) betalapplikation.
Mer information om detta kommer.

Instruktioner hur man bokar tvättstuga via nätet och med mobiltelefon hittar ni under fliken För boende – Tvättstugor.

På förekommen anledning vill styrelsen återigen påpeka att önskemål, synpunkter och klagomål inte tas i beaktande om de inte är tydligt underskrivna med namn och kontaktuppgifter. DVS ingen hänsyn tas till anonyma meddelanden.

Hämta gärna ut er tvättstugetagg om ni inte redan gjort det, Taggarna gör att man kan komma in och använda hjärtstartarna när det behövs samt hämta matavfallspåsar.