Asfalteringen

Asfaltering

Kommunen har börjat asfaltera om gågatorna, som är deras o som löper runt o i vårt område (se bif
karta med svarta linjer). De kommer också byta belysning till LED på lamporna längs med gågatorna.
Asfalteringen kommer att utföras under vecka 25-26.