november 20, 2013

Styrelsen

På stämman 26 april 2018 valdes den nya styrelsen. I den ingår dessutom en ledamot vald av HSB Stockholm . Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden. Däremellan utförs mycket arbete med olika frågor, bl a ekonomifrågor, markfrågor och besiktningar mm.

I februari 2019 avgick två ledamöter, Felix Bordon och Nancy Olofsson. Nancy flyttar på grund av arbete till annan ort i Sverige och Felix slutar av samma anledning men han flyttar till annat land.

Varje helgfri måndag träffas styrelsen på Hjortronvägen 81 kl 18.30 – 19.00  

Du är hjärtligt välkommen!