april 14, 2015

Parkering

Brf Tibble förfogar över 290 parkeringsplatser för fordonsparkering i 20 termogaragebyggnader samt 580 parkeringsplatser utomhus för fordon fördelade på tio parkeringsytor. Regler kring parkering inom föreningens område kan du läsa om här: Regler gällande parkering & trafik inom Brf Tibble

Samtliga parkeringsplatser utomhus är avgiftsbelagda med boendetaxor samt besökstaxor som betalas via de parkeringsautomater som står uppställda vid parkeringarna. Du som är boende i föreningen ansöker om boendekort för parkering hos styrelsen vid Hjortronvägen 81, öppettider helgfria måndagar kl 18:30-19:00.

Om du är i behov av boendetillstånd för parkering är du välkommen till styrelselokalen på Hjortronvägen 81, helgfria måndagar kl 18:30 – 19:00.

Föreningen har 290 termogarageplatser. Plats kan hyras på HSB förvaltningskontor där man för kölista per gata samt för hela området. När en garageplats blir ledig erbjuds platsen först till den som köat längst på den gemensamma listan. Vill man inte ha den erbjudna garageplatsen på annan gata står man kvar i kön per gata.

När du hyr garage måste du följa vissa regler; Trivselregler garage

Övervakning av våra parkeringsplatser sker via parkeringsbolaget Q-park.