april 14, 2015

Parkering

Brf Tibble förfogar över 290 parkeringsplatser för fordonsparkering i 20 termogaragebyggnader samt 580 parkeringsplatser utomhus för fordon fördelade på tio parkeringsytor. Regler kring parkering inom föreningens område kan du läsa om här: Regler gällande parkering & trafik inom Brf Tibble

Samtliga parkeringsplatser utomhus är avgiftsbelagda med boendetaxor samt besökstaxor som betalas via de parkeringsautomater som står uppställda vid parkeringarna. Du som är boende i föreningen ansöker om boendekort för parkering hos styrelsen vid Hjortronvägen 81, öppettider helgfria måndagar kl 18:30-19:00.

Från den 1 maj 2015 är det möjligt att beställa ett boendetillstånd för längre tids parkering. Detta gäller tre eller sex månader och priset är för närvarande (maj 2015) 120 kr inkl moms per månad. De här avtalen förlängs automatiskt i tre respektive sex månader om man inte säger upp dem. Uppsägningstiden är en månad.

Om du är i behov av boendetillstånd för parkering är du välkommen till styrelselokalen på Hjortronvägen 81, helgfria måndagar kl 18:30 – 19:00. QPark håller på digitalisera.

Föreningen har 290 termogarageplatser. Plats kan hyras på HSB förvaltningskontor där man för kölista per gata samt för hela området. När en garageplats blir ledig erbjuds platsen först till den som köat längst på den gemensamma listan. Vill man inte ha den erbjudna garageplatsen på annan gata står man kvar i kön per gata.

När du hyr garage måste du följa vissa regler; Trivselregler garage

Övervakning av våra parkeringsplatser sker via parkeringsbolaget Q-park.