december 6, 2013

Individuell Eldebitering

Brf Tibble tillämpar individuell elmätning, vilket innebär att varje lägenhet betalar för den el man förbrukar.

Information om el-pris och förbrukning meddelas kvartalsvis i samband med avisering om månadsavgiften.
Nuvarande el-avtal gäller till 31 december 2014.
Föreningen har tillsammans med andra HSB Stockholms föreningar
i Kungsängen tecknat ett nytt avtal med EON för perioden 2015 – 17.

Styrelsen för Brf Tibble