BRF TIBBLE - Den natursköna föreningen med närhet till allt

Nyheter

Information till alla boende

INFO

Som tidigare meddelats i Runskriften är det inte tillåtet att sätta en tejp/klisterlapp med namn på lägenhetsdörrar. Därför kommer den namnlapp som du/ni satt upp på er tas bort
. Om du hyr i andrahand, eller om du har blivit sambo, är det viktigt att du kontaktar Gunilla på HSBkontoret på Tel: 010-442 13 90. Likaså meddelar du om du har inneboende. Då sätter HSB namn på namnskylten.

I år kommer julgranar att samlas in av kommunen vid återvinningsstationerna. För Hjortronvägen är det vid ÅV Coop. Hallonvägen ÅV vid parkeringen, Rönnbärsvägen ÅV vid vändplanen. Granarna som lämnas skall vara utan glitter/snö och dekorationer samt max 2.5m i längd. Granarna kommer att hämtas av kommunen mellan den 13/1 till den 16/1 2020.

Q-Park har blivit uppköpt av det japanska företaget Sumitomo Corporation och byter namn till Aimo Park.
Styrelsen återkommer med mer information.

Observera att avgift för mc ska erläggas. Avgiften idag är densamma som för bil. Avgift för mc behöver inte erläggas förrän det är möjligt att registrera boendeparkering i Aimos (fd Q-Park) betalapplikation.
Mer information om detta kommer.

Instruktioner hur man bokar tvättstuga via nätet och med mobiltelefon hittar ni under fliken För boende – Tvättstugor.

Dörrarna till trapphusen låser nu klockan 19.00.

På förekommen anledning vill styrelsen återigen påpeka att önskemål, synpunkter och klagomål inte tas i beaktande om de inte är tydligt underskrivna med namn och kontaktuppgifter. DVS ingen hänsyn tas till anonyma meddelanden.

På stämman 17 juni bestämdes hur balkong, på framsidan, och uteplats, på baksidan, i förekommande fall ska byggas ut. Dessa ritningar finner ni under ”Boende-balkong” respektive ”Boende-Uteplats.

Hämta gärna ut er tvättstugetagg om ni inte redan gjort det, Taggarna gör att man kan komma in och använda hjärtstartarna när det behövs samt hämta matavfallspåsar.

Senast uppdaterad 23 januari 2020