BRF TIBBLE - Den natursköna föreningen med närhet till allt

Nyheter

Information till alla boende

INFOFöreningens årsstämma hålls måndagen den 17 juni i Ekhammarskolans aula. Mer information finns på trapphusens informationstavlor och är utdelad till samtliga boende. VälkomnaStyrelsen tackar Felix Bordon och Nancy Olofsson för deras tid och engagemang i styrelsearbetet nu när de avgår på grund av flytt till andra orter. För Felix del, till annat land.

Gällande frågor om grusborttagning är det kring vecka 14 kommer gruset att sopas bort från föreningens gångvägar samt parkeringsytor.

Hämta gärna ut er tvättstugetagg om ni inte redan gjort det, Taggarna gör att man kan komma in och använda hjärtstartarna när det behövs samt hämta matavfallspåsar.

Hjärtstartaren på Rönnbärsvägen är borta på service men kommer tillbaka så snart som möjligt

Senast uppdaterat 3 juni 2019